Меню навігації

Відеоматеріали

Матеріально-технічне забезпечення

Січень 24th, 2020

       

Загальна площа приміщень – 14963 кв.м. Навчальна площа – 10415 кв.м. На одного учня – 12,7 кв. м. Проектна потужність – 760 осіб. Навчання відбувається у 28 кабінетах, 16 майстернях виробничого навчання, 11 лабораторіях, 3 комп’ютерні класи. Санітарно – технічний та естетичний стан приміщень і території задовільний. Забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить – 73% , відповідність площі навчальних кабінетів нормативам –  90%. Забезпеченість навчальними майстернями становить – 82%, відповідність площі навчальних майстерень нормативам – 89%. Усі споруди відповідають вимогам,  забезпечують нормальне проведення навчально-виховного процесу. Кабінети, майстерні виробничого навчання естетично оформлені, оснащені технічними засобами навчання, наочними та методичними посібниками і відповідають вимогам навчальних планів і програм з кожної професії на 74%.