Меню навігації

Відеоматеріали

Нормативно-правова документація

Листопад 19th, 2021

Закон України “Про освіту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Закон України “Про професійно-технічну освіту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України “Про вищу освіту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Закон України “Про повну загальну середню освіту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Закон України “Про охорону праці” https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2694-12#Text

Закон України “Про фізичну культуру і спорт” https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3808-12#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200 “Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-96-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956 “Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-99-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65 “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1077 “Про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 “Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/992-99-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 784 “Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводиться за державним замовленням” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2010-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 “Питання стипендіального забезпечення” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2018-%D0%BF#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 “Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження Інструкції з ведення журналів теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0059736-11#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2001 № 459 “Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0459290-01#Text

Спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469 ” Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 “Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 № 535 “Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 “Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0442-00#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.10.2002 № 587 “Про затвердження Тимчасового положення про професійний ліцей” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0587290-02#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 “Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0582290-00#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 № 434 “Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2002 № 257 “Про затвердження Орієнтовного поло.ження про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах
Міністерства освіти і науки України” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257290-02#Text

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 “Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11#Text

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 “Про затвердження Інструкцій про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

Класифікатор професій ДК 003:2010 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

Державні будівельні норми України (ДБН В.2.2-3-97) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb117243-96#Text

Лист Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України від 26.04.2018 № 3-440 “Про методичний супровід упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу”