Меню навігації

Відеоматеріали

Формування національно-патріотичних почуттів учнів на роках української мови та літератури шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій (Лазебна Олена Юріївна)

Січень 29th, 2017

Скачать (PPT, 1.05MB)

Т ема. Формування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій

Лазебна Олена Юріївна, викладач української мови та літератури ДНЗ «Охтирський центр ПТО», спеціаліст вищої категорії

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає в тому, щоб показати, як на уроках української мови та літератури, позаурочній роботі з предмета формувати національно-патріотичні почуття учнівської молоді, якості свідомого громадянина України шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді визначено, що на сучасному етапі розвитку України виникає нагальна необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на виховання патріота-українця. Рідна мова є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді. Тож, основна мета навчання української мови та літератури полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, вихованні справжнього громадянина України, утвердженні в учнівської молоді гуманістичного світогляду, національних і загальнолюдських цінностей, європейської та світової духовної культури.

Теоретична основа досвіду ґрунтується на завданнях, визначених Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Методичних рекомендаціях щодо національно-патріотичного виховання); Програмою з української мови 10-11 класи. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826); Програмою з української літератури 10-11 класи . Рівень стандарту, академічний рівень ( зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826). Ідеї створення національної системи виховання й навчання молодого покоління, педагогіки й психології на національній основі належать українським педагогам, письменникам і громадським діячам Г.Г. Ващенко, С.Ф. Русовій., Я.Ф. Чепізі, Б.Д. Грінченку. До виховання молодого покоління рідним словом зверталися український педагог, письменник В.О. Сухомлинський, учений-мовознавець, педагог, митрополит УАПЦ, політичний і громадський діяч І. І. Огієнко.

Результативність упровадження досвіду. Активізується навчально-виховна діяльність учнів на уроках та в позаурочній роботі з предмета. Учні успішно оволодівають нетрадиційними елементами діяльності (компетентно обговорюють певні питання, беруть участь у проведенні дискусій, написанні творчих робіт, проектній діяльності тощо). Зросла зацікавленість до читання програмових творів, що сприяє духовному пробудженню та інтелектуальному зростанню кожного учня.

Репрезентація роботи. Виступи на засіданнях методичної комісії загальноосвітніх дисциплін, педагогічних радах навчального закладу, розміщення матеріалів на веб-сайті навчального закладу, виданні «Перспектива –Інформ» №1 (79) 2016.


GDE Помилка: Запитувана URL-адреса є недійсна

Скачать (DOC, 14.98MB)