Меню навігації

Відеоматеріали

Рекомендації майстрам виробничого навчання та викладачам щодо подолання дезадаптації першокурсників

Січень 11th, 2017

 • Демонстрація віри в успіх учня.
 • Запобігання груповій критиці учня або його рис, а також порівнянню помилок із постійними гарними результатами інших учнів.
 • Акцентуйте увагу учня на досягненнях, перемогах.
 • Створюйте ситуації успіху.
 • Надавайте емоційну підтримку словами, поглядом, дотиком.
 • Не використовуйте надто часто слів – заперечень.
 • Підтримуйте і заохочуйте прояви активності на уроці у скутих, сором’язливих, тривожних дітей.
 • Важливо звернути увагу інших на їхні досягнення, підвищувати їхній статус у групі.
 • Наполягайте на публічних виступах і відповідях перед усією групою тривожних, невпевнених дітей.
 • Будуйте спілкування на основі руйнування психологічних бар’єрів (вікових, соціально-психологічних, інтелектуальних, мотиваційних, естетичних, емоційних).
 • Розуміння внутрішнього стану, ситуативного настрою, врахування їх у процесі взаємодії.
 • Підтримуйте неформальний стиль спілкування.
 • Умійте передавати особисту зацікавленість, доброзичливість, щире бажання допомогти учневі у розв’язанні його проблем.
 • Часто проблеми адаптації підсилюються під впливом перевтоми. Режим дня, структура навчального року сприяють перевтомі, особливо фізично ослаблених чи емоційно нестійких дітей.
 • Враховуйте індивідуальний підхід до учнів при опитуванні з урахуванням психологічних і вікових особливостей
 • Не порівнюйте між собою учнів, хваліть їх за успіхи і досягнення. Підхід до аналізу поведінки підлітків не повинен носити оціночний характер, потрібно знаходити позитивні, негативні моменти вчинків і пропонувати альтернативні способи поведінки.
 • Використовуйте способи впливу на мотиваційну сферу учня: проблемне навчання (мозкові штурми, рольове розігрування ситуацій і т.д.), рефлексивний аналіз учнями своєї діяльності (самоаналіз покаже учню ефективність його діяльності та допоможе самостійно виявити свої сильні і слабкі сторони по предмету), різноманітні педагогічні технології.
 • Застосовуйте такі форми і методи навчання, які дозволили б ефективно спілкуватися з метою якнайшвидшої адаптації та усунення мовного бар’єру.
 • Під час занять такі методи опитування як, письмовий, текстовий і груповий, допоможуть знизити рівень емоційної напруги зі страхами перед публічним виступом.
 • Постарайтеся забезпечити можливість зайняти гідне місце в колективі (через доручення, заохочення найменших успіхів, пошук і розвиток здібностей). Проявляйте і підтверджуйте свою довіру до учня, довіривши відповідальне доручення або виступ від імені колективу.
 • Приділяйте увагу бесідам про моральність, самовихованні, організації режиму дня, профілактиці захворювань.
 • Початок навчання у навчальному закладі збігається із віковою кризою, з якої діти виходять у різний час і з різними новоутвореннями. Хтось активний і кмітливий, інший повільний, третій дратує упертістю і агресивністю. Згодом шорсткості згладяться, здібності дітей більш-менш зрівняються, якщо вони не зневіряться у тому, що (УВАГА!!!!) – ВОНИ КОМУСЬ ПОТРІБНІ.
 • Цінність людини в ній самій, а не в нагородах і оцінках.