Меню навігації

Відеоматеріали

Засідання методичної комісії с/г профілю та автотранспорту

Жовтень 23rd, 2020

22.10 відбулася зустріч методичної комісії сільськогосподарського профілю та автотранспорту з керівником фермерського господарства Колесником С.М, який ознайомив педагогічних працівників  з прогресивними сучасними  технології мінімального обробітку ґрунту та точного землеробства: «Mini-till», «No-till», «Strip-till». Зокрема технологія «Mini-till» передбачає мінімізацію техніко-технологічного впливу на ґрунт під час його обробітку, що підвищує економічну ефективність й екологічність процесу вирощування сільськогосподарських культур за рахунок зниження погодно-кліматичного впливу, суттєвого зниження рівня витрат палива, добрив, засобів захисту рослин, скорочення використання сільськогосподарської техніки, зростання врожайності, оптимізації сівозмін, покращення стану природного середовища

Вивчення та  використання майбутніми трактористами інновацій та техніко-технологічних розробок в аграрній галузі дасть змогу підвищити результативність її діяльності. За рахунок інтенсивних технологій ведення сільськогосподарського виробництва можна досягти збільшення виробництва валової продукції, покращити її якість, скоротити витрати ресурсів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності та прибутковості агровиробництва.