Меню навігації

Відеоматеріали

Тиждень толерантності

Січень 11th, 2017

З 14 по 18 листопада в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» проходив «Тиждень толерантності» Уже стало доброю традицією проведення предметних тижнів, мета яких поглиблювати знання учнів, навчити учнів бути терпимими,зацікавлювати у вивчені навчальних предметів, сприяти розвитку здібностей, схильностей, інтересів кожної дитини. Предметні тижні розпочинаються з тижня толерантності. Сьогодні ми живемо в XXI столітті, на службі в людини супутники, компютери, сучасні технології. Здавалося б, життя має бути спокійним, упевненим, радісним. П роте в сучасному суспільному середовищі спостерігається зростання агресивності, непорозуміння, конфліктів.

Україна – багатонаціональна держава. У кожної нації своя культура, звичаї, традиції. Тому жити дружно, розуміючи та поважаючи один одного, бути толерантними надзвичайно важливо.

Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання, а навпаки, активна життєва позиція, здатність мати права і свободи, при цьому, не порушуючи прав і свобод інших людей.

Були проведені: Заняття: «Толерантність це культура добрих манер і вчинків», школа спілкування: «Толерантна особистість»,тестування «Чи толерантна ти людина?» тренінг толерантності ,Акція «Толерантна людина-це…» Перегляд кінофільму: «Я-толерантна людина»,оформлення інтерактивної стіннівки.

Завдання проекту:

Навчити учнів дотримуватися моральної моделі поведінки в суспільстві, керуючись загальнолюдськими цінностями.Розвивати позитивні якості особистості.

Виховувати почуття толерантності, милосердя, громадянськості.

Очікувані результати:

Підвищення духовної культури учнівської молоді.

Формування основ толерантної свідомості.

Розвиток уявлень про себе як неповторної особистості.

Пізнання навколишнього світу, особливостей культури, побуту, укладу сімейного життя тощо.

Виховання активної життєвої позиції: учень успішно взаємодіє в колективі; може протистояти інтолерантним відносинам; соціально адаптований учень.

Підвищення зацікавленості учнів позаурочною роботою через використання нетрадиційних методів і форм у системі формування соціальних цінностей.

Мотивація соціальної активності учнів.