Меню навігації

Відеоматеріали

Інструктивно-методична нарада з майстрами виробничого навчання “Удосконалення системи роботи майстра виробничого навчання як запорука підвищення рівня професійної підготовки учнів”

Жовтень 25th, 2018

 При проведені наради заступник директора з НВР Ніжнік О. С. зазначила, що в еволюції навчально-виробничої діяльності учнів професійно – технічних навчальних закладів важливу роль відіграють: зміст навчально-виробничої діяльності та форми й методи її реалізації. Осмислення проблеми формування висококваліфікованого працівника неможливе без вивчення й втілення у навчально-виробничий процес
інноваційних технологій виконання робіт. Успіх навчально-виробничого процесу,
ефективність кожного уроку виробничого навчання як його складова структура, багато в
чому залежить від майстра виробничого навчання, рівня його підготовленості,
кваліфікації та педагогічної готовності.
Основні завдання, які ставе перед собою майстер виробничого навчання це:
• оптимізація уроків виробничого навчання в навчальних майстернях;
• застосування інноваційних методів навчання;
• впровадження інноваційних виробничих технологій у навчально-виробничий процес.
На уроках виробничого навчання використовується більшість інноваційних
технологій. Це уроки-ігри, уроки-екскурсії, творчі лабораторії майстрів, майстер-класи,
круглі столи, роботи за проектними методиками для здійснення пошуково–дослідницької
діяльності учнів.